Pe aripile cunoașterii

Pentru a putea vizualiza repartizarea pe săli a elevilor participanți la concursul județean „Pe aripile cunoașterii” – click pe linkul repartizaresali

Elevii vor intra în săli la ora 9.30, iar concursul se va susține între orele 10.00-11.30.

Reclame

Rezultatele concursului „Călătorie în ținutul cunoașterii”

Pentru a descărca rezultatele concursului „Călătorie în ținutul cunoașterii” click pe linkul rezultate

CĂLĂTORIE ÎN ȚINUTUL CUNOAȘTERII

Pentru a descărca repartizarea pe săli a elevilor pentru concursul „Călătorie în ținutul cunoașterii”  click pe linkul

REPARTIZARE SALI

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE; ETAPA II

Stimați părinți,

Vă informăm că nu mai sunt locuri disponibile la clasa pregătitoare, pentru etapa a II-a de înscriere.

PROCEDURĂ SPECIFICĂ DE ÎNSCRIERE A COPIILOR LA CLASA PREGĂTITOARE, etapa II, an școlar 2016-2017

I DISPOZIŢII GENERALE

Art.l.(l) Prezenta procedură stabileşte modul în care se va organiza şi desfăşura înscrierea în clasa pregătitoare, etapa a 11-a, a copiilor care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, a celor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie -31 decembrie 2016, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare, dar care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă.

Art. 2. Procedura specifică este realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu OMEN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar 2016, art. 26. alin 1

Art. 3. Dispoziţiile procedurii vor fi aplicate în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase de nivel primar din judeţul Prahova şi vor fi îndeplinite de membrii Comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, conform art. 48 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar 2016.

Art. 4. Procedura specifică va fi comunicată prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul www.isj.ph.edu.ro.

II PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Art.l.

(1) în perioada 25-26 martie 2016, la sediile unităţilor de învăţământ şi pe site-ul
instituţiei, respectiv al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova se va afişa numărul de

locuri disponibile pentru înscrierea la clasa pregătitoare, etapa a Il-a, de la toate unităţile de învăţământ, calculate conform art. 22 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.

(2) în data de 29 martie 2016 la sediile unităţilor de învăţământ şi pe site-ul instituţiei, respectiv al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova se va afişa prezenta Procedură specifică de înscriere a copiilor la clasa preşătitoare, etapa a 11-a. anul şcolar 2016/2017.

Art.2.

(1) în perioada 30 martie-8 aprilie 2016, părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă sau care nu au participat la această etapă şi solicită înscrierea în clasa pregătitoare, vor completa o nouă cerere-tip, doar pentru unităţile de învăţământ pentru care există locuri disponibile.

(2) Părinţii vor completa în cererea-tip, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maxim trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.

(3) Părinţii depun cererea Ia unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate iar datele furnizate de părinte sunt introduse în aplicaţia informatică. Validarea cererii-tip se face în prezenţa părintelui şi a unui membru din comisia de înscriere din şcoală, după procedura menţionată în prezenta metodologie.

Art.3.

(1) în perioada 11-15 aprilie 2016, Comisia de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ va analiza şi va soluţiona, pe baza documentelor existente la dosar, cererile depuse de părinţi .

(2) Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de învăţământ la care a fost depusă cererea de înscriere se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare,

a criteriilor generale şi a criteriilor specifice, conform articolului 10 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.

(3) Criteriile specifice de departajare se aplică după criteriile generale, în situaţia în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

(4) Fiecare unitate de învăţământ va completa în aplicaţia informatică datele candidaţilor admişi.

Art.4. în data de 15 aprilie 2015, Comisia de înscriere din unitatea de învăţământ va afişa lista finală a copiilor înmatriculaţi la clasa pregătitoare şi va transmite Comisiei judeţene cererile nesoluţionate, împreună cu toate documentele din dosarul solicitantului.

Art. 5. Comisia judeţeană de înscriere va centraliza locurile rămase disponibile după rezolvarea solicitărilor exprimate de părinţi pentru prima opţiune din cererea de înscriere.

Art.6.

(1) în perioada 19-22 aprilie 2016, Comisia judeţeană de înscriere va repartiza copiii în şcolile menţionate pentru a doua, respectiv a treia opţiune din cererile de înscriere, în funcţie de numărul locurilor disponibile, respectând criteriile generale şi specifice.

(2) Cererile soluţionate vor fi direcţionate de Comisia judeţeană spre unităţile de învăţământ repartizate pentru a doua, respectiv a treia opţiune iar acestea vor introduce în aplicaţia informatică datele candidaţilor admişi.

Art.7. în data de 22 aprilie 2016, toate unităţile de învăţământ cu clase de nivel primar vor afişa listele finale cu elevii înscrişi în clasa pregătitoare.

Art. 8 în etapa a Il-a de înscriere la clasa pregătitoare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova va soluţiona orice altă situaţie a copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

%d blogeri au apreciat asta: