Simularea examenului de Evaluare națională- februarie 2016

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei aVlII-a şi

a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional,

în anul şcolar 2015 – 2016

În temeiul prevederilor ort 77, alin. (5) şi ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/14.01.2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministemlui Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul O.U.G nr. 55/2015 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

emite prezentul ordin:

Art.l. Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VlII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 – 2016, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de bacalaureat naţional şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Art.2. Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VlII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 – 2016, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VlII-a în anul şcolar 2015 – 2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VlII-a în anul şcolar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a Xl-a în anul şcolar 2015 – 2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a Xl-a în anul şcolar 2015-2016 este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2015 – 2016 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2015 -2016 este prevăzută în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6. – Organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VEtl-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 – 2016 se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art.7. – Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2015 – 2016 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Art.8. Direcţia Generală învăţământ Preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în Limbile Minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU, Adrian CURAJ

BUCUREŞTI

CALENDARUL
simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2015 – 2016

22 februarie 2016  Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
23 februarie 2016  Simulare – Matematică – probă scrisă
24 februarie 2016  Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
4 martie 2016         Afişarea rezultatelor

03_Anexa nr. 2 Lista continuturi simulare_EN8

Reclame

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ FAZA LOCALĂ-16 IANUARIE 2016

REZULTATE CLASA a V-a

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NOTA
1. TARLEA CORINA NICOLAE IORGA 103,5
2. OLTEANU BIANCA NICOLAE SIMACHE 102,5
3. FLOREA IOANA RUXANDRA NICOLAE SIMACHE 102
4. BATACLIU BIANCA NICOLAE IORGA 99
5. ICHIM ŞTEFANIA MARIA TOMA CARAGIU 95
6. NEAGU REBECA NICOLAE IORGA 92,5
7. ISVORANU ALEXIA IOANA I.A.BASSARABESCU 91,5
8. PĂUN MARIA SF. VASILE 91
9. SANDU BIANCA NICOLAE IORGA 90,5
10. SBÎRNĂU MIRUNA MARIA I.A.BASSARABESCU 89,5
11. BĂRBIERU ANDRA SF. VASILE 85,5
12. ANDRONACHE BIANCA MIHAELA I.A.BASSARABESCU 85,25
13. STĂNCUŢU ŞTEFANIA I.A.BASSARABESCU 82,5
14. OŢELEA ANA NICOLAE SIMACHE 82
15. PÎRVU PATRICIA NICOLAE IORGA 80
16. MANU ALIN NICOLAE SIMACHE 79
17. BARBU IONUŢ CRISTIAN I.A.BASSARABESCU 78
18. APOSTOL ALESSIA ANDREEA NICOLAE SIMACHE 77
19. DASKALOMARKAKI CHRISTINA TOMA CARAGIU 76,25
20. DAVID TEODORA NICOLAE SIMACHE 75
21. ARON GEORGIANA CONSTANTIN STERE 74,5
22. LUNGESCU IOANA I.A.BASSARABESCU 73,5
23. NEACŞU IOANA NICOLAE SIMACHE 72
24. BADEA IULIA NICOLAE SIMACHE 71,25
25. PANAIT IUSTINA SF.VASILE 70,5
26. STAN ANDREEA SF. VASILE 68
27. VLAD BIANCA NICOLAE SIMACHE 67,5
28. SOARE CATINCA SF. VASILE 66,5
29. PASCALE ELENA RADU STANIAN 65,5
30. ZVÂC LIVIA NICOLAE SIMACHE 58,5
31. SANDU IULIANA ANDREEA TOMA CARAGIU 58
32. BĂBUŞ ANDREEA NICOLAE SIMACHE 56,5
33. SANDU ADRIAN NICOLAE SIMACHE 56,5
34. LUNGU ŞTEFAN NICOLAE SIMACHE 55,5
35. DUMITRU DENISA ANDREEA TOMA CARAGIU 55,5
36. OPREA GEORGE ALEXANDRU TOMA SOCOLESCU 54
37. DRĂGAN ANDREEA NICOLAE SIMACHE 53
38. BRATU ALIN CONSTANTIN STERE 48
39. DUMITRESCU ANDREEA TOMA CARAGIU 46,5
40. DAN DIANA TOMA SOCOLESCU 44,5
41. BUCUR ALEXANDRA GABRIELA NICOLAE SIMACHE ABS
42. PANĂ MARIA ALEXANDRA I.A.BASSARABESCU ABS

 

REZULTATE CLASA a VI-a

NR.

 CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NOTA
1. PĂLĂMARU BIANCA SF. VASILE 111,5
2. ZANFIR DIANA NICOLAE IORGA 111
3. TĂTĂRÂM CLAUDIA CIORANII DE JOS 108
4. CONSTANTIN MARIO I.A.BASSARABESCU 108
5. MIHAI BEGONA AINOHA RADU STANIAN 105,5
6. NICULESCU ANDREI I.A.BASSARABESCU 105,5
7. NICOLAE MIRUNA SF. VASILE 105
8. NICOLAE DENISA I.A.BASSARABESCU 105
9. MUŞAT DARIA SF. VASILE 104,5
10. PREDA MARIA SF. VASILE 102,5
11. VASILE CARMEN CIORANII DE JOS 101
12. VASILE IULIA I.A.BASSARABESCU 96
13. VAIDA ANA MARIA CHIŢORANI 92,5
14. NICOLAE ANDREEA RADU STANIAN 89
15. GÎRBEA DIANA I.A.BASSARABESCU 86.5
16. BARBU BIANCA SF. VASILE 86
17. ENE BIANCA CIORANII DE JOS 85.5
18. CIORĂNEANU MIHAELA NICOLAE BĂLCESCU 83
19. VASILE NICOLAS NICOLAE SIMACHE 83
20. NISTOR EMILIA I.A.BASSARABESCU 79
21. MINCU EMANUEL VLAD MUŞATESCU 78
22. CIPĂIAN VLAD I.A.BASSARABESCU 76
23. COVACI ALINA CHIŢORANI 72
24. CIOBANU SEBASTIAN GABRIEL TÎRGŞORU VECHI 71.5
25. DIACONU CEZAR NICOLAE BĂLCESCU 68.5
26. STANCIU DENISA NICOLAE BĂLCESCU 68
27. TUDOR MARIA I.A.BASSARABESCU 68
28. PÂRVU ANA MARIA CHIŢORANI 65.5
29. ŞERBAN ANA MARIA IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 64
30. ZAHARIA SIMONA CHIŢORANI 62
31. IONIŢĂ RADU I.A.BASSARABESCU 61.5
32. DIACONU CĂTĂLINA I.A.BASSARABESCU 57.5
33. COSTANDA SEBASTIAN IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 54
34. STOICESCU ALECSANDRA IOANA TÎRGŞORU VECHI 52.5
35. STAN CECILIA TÎRGŞORU VECHI 51.5
36. NANAU CLAUDIA MIHAELA NICOLAE BĂLCESCU 48
37. DIUGU RAREŞ NICOLAE SIMACHE 46
38. GAVRILIU TEODORA CHIŢORANI 37.5
39. ALBU FLAVIUS VLAD MUŞATESCU ABS

 

 

 

REZULTATE CLASA a VII-a

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ NOTA
1. ŞOAVĂ AURORA NICOLAE IORGA 104
2. ALEXE ALEXANDRA CIORANII DE JOS 101,5
3. MĂRGĂRIT VIVIANA NICOLAE IORGA 100
4. NETCU ANTONIA NICOLAE IORGA 95
5. BADEA CĂTĂLINA NICOLAE IORGA 92,5
6. CHIRILĂ TEODORA SF. VASILE 91,5
7. BOZIANU ANDRADA SF. VASILE 90,5
8. BRATU BIANCA SF. VASILE 90,25
9. VOINEA ADRIANA CIORANII DE JOS 90
10. BADEA CEZAR I.A.BASSARABESCU 90
11. ŞTEFAN CORINA SF.VASILE 89
12. GHEORGHE MĂDĂLINA NICOLAE IORGA 87,5
13. DUMITRU DARIA I.A.BASSARABESCU 87
14. RADU GEORGE IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 86,5
15. MIHAI IOANA NICOLAE SIMACHE 85,5
16. PANAIT NATALIA NICOLETA CONSTANTIN STERE 85
17. BĂLĂCEANU IOANA I.A.BASSARABESCU 84.5
18. PITA BOGDAN VLAD MUŞATESCU 84
19. DRAGU DIANA ELENA NICOLAE BĂLCESCU 80.5
20. PITA SILVANA VLAD MUŞATESCU 80.5
21. LAZĂR ANDREI I.A.BASSARABESCU 80.5
22. IOANIŢESCU BOGDAN NICOLAE SIMACHE 80
23. VASILE ANA MARIA SF. VASILE 77,5
24. IONAŞCU ALEXANDRA I.A.BASSARABESCU 77,5
25. UNGUREANU ALEXIA I.A.BASSARABESCU 77,5
26. VASILE ALEXANDRA NICOLAE IORGA 72
27. OPREA ANDREEA NICOLAE BĂLCESCU 70
28. TOADER DELIA IOANA CONSTANTIN STERE 69
29. MALAISTEANU ANA MARIA ANDREEA CONSTANTIN STERE 68
30. DICU RALUCA CRISTINA CONSTANTIN STERE 65
31. TRANDAFIRESCU IOANA TEODORA CONSTANTIN STERE 61,25
32. MIHALCEA ADELA NICOLAE SIMACHE 60
33. SANDU ANDREEA MARIA NICOLAE BĂLCESCU 57.5
34. SĂNDULESCU DIANA NICOLAE SIMACHE 56,5
35. GEORGESCU RENATE NICOLAE SIMACHE 53,5
36. FLOREA OANA MARIA CONSTANTIN STERE ABS
37. IUGA RAMONA ELENA CONSTANTIN STERE ABS
38. MINCU CLAUDIU VLAD MUŞATESCU ABS
39. DINU ŞTEFANIA RADU STANIAN ABS

 

 

 

REZULTATE CLASA a VIII-a

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENINŢĂ NOTA
1. ZĂVOIU ANDREEA SF. VASILE 114
2. SAVU DIANA IOANA NICOLAE BĂLCESCU 108,75
3. BALA ALEXANDRU SF. VASILE 108,62
4. BADEA DRAGOŞ ŞTEFAN NICOLAE SIMACHE 108
5. ILAŞ IOANA NICOLAE IORGA 108
6. ROHAT ANDRADA NICOLAE SIMACHE 107,5
7. POENARU DANA IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 107,37
8. BULAI MARIA SF. VASILE 105,75
9. RÎMNEAMŢU CLAUDIU I.A.BASSARABESCU 105,75
10. LEMNARU ANTONIA DIANA NICOLAE SIMACHE 104,5
11. ANDREI ANDREEA VERONICA CONSTANTIN STERE 104,5
12. BICIIN DANIELA ALEXANDRA CONSTANTIN STERE 102,5
13. DUDU TEODORA CAMELIA RADU STANIAN 100,62
14. AVRAM BIANCA I.A.BASSARABESCU 98,25
15. CÂRJAN MIHAI IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 95,87
16. ALEXE LUCIANA NICOLAE SIMACHE 93
17. MAZILU IONUŢ RADU STANIAN 92,62
18. GOGU RALUCA NICOLAE IORGA 90,5
19. NICU IOANA ALEXANDRA NICOLAE SIMACHE 89,75
20. STAN ANDREEA ALEXANDRA NICOLAE BĂLCESCU 89,25
21. PĂDUREAN DENISA I.A.BASSARABESCU 89,125
22. LICĂ ALEXIA I.A.BASSARABESCU 88,5
23. LABEŞ ŞTEFANIA NICOLAE SIMACHE 87,25
24. URSE ANASTASIA SF. VASILE 86,75
25. NEGOIŢĂ VALENTINA NICOLAE BĂLCESCU 85,75
26. TUDOR OANA ANDREEA CONSTANTIN STERE 85,25
27. ZAMFIR PATRICIA NICOLAE SIMACHE 82,5
28. DAVID IOANA NICOLAE BĂLCESCU 81,5
29. COCONEA SABINA TOMA CARAGIU 81,25
30. LICU OVIDIU IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU 80,5
31. ZAHARIA ANDREEA TOMA CARAGIU 76,37
32. GRIGORE ANA MARIA I.A.BASSARABESCU 74,25
33. TELEGEANU MARINA MIHAELA CONSTANTIN STERE 71,125
34. MITRICA GEORGIANA CRISTINA CONSTANTIN STERE 70,75
35. GUŞOIU IZABELA NICOLAE SIMACHE 65
36. CUCU ALEXANDRA I.A.BASSARABESCU 63,75
37. NEAGU ŞTEFAN OCTAVIAN NICOLAE SIMACHE 62,5
38. SOCALIUC BIANCA I.A.BASSARABESCU 58,75
39. DINU ANTONIA SF. VASILE ABS
40. NEGOIŢĂ CĂTĂLINA SF. VASILE ABS
41. STOICA RALUCA NICOLAE SIMACHE ABS
42. NIŢU IULIA LUCIA I.A.BASSARABESCU ABS

 

Revista Studia

Colaj-reviste.jpgRevista Studia își propune și prin noul număr  să aducă în atenția cititorilor săi articole foarte interesante, realizate cu atenție și minuțiozitate, din domenii diverse: didactică, literatură sau științe. Astfel, dăruirea și profesionalismul au fost, încă o dată, cuvintele-cheie ale acestei reviste, domnii profesori ai Școlii Gimnaziale I.A.Bassarabescu  culegând cele mai interesante informații spre a fi lecturate de dumneavoastră.

Pentru a răsfoi noul număr al revistei  în format pdf clic pe STUDIA revista

Fabrica de globulețe a lui Moș Crăciun

CIMG3468După o săptămână plină de activități dedicate părintelui nostru spiritual Ioan Alexandru Bassarabescu nu puteam încheia decât printr-o excursie.
Pe data de 19 decembrie, 60 dintre elevii Şcolii Gimnaziale I.A.Bassarabescu au vizitat câteva locaţii turistice din Piteşti şi din Curtea de Argeş, coordonaţi de cadrele didactice Matei Andreea, Canache Georgiana, Manta Nicoleta, Stan Miruna, Vasilescu Georgeta, Rusu Mihaela și doamna bibliotecară Matei Florentina.
Primul obiectiv turistic a fost Muzeul Județean Argeș cu secțiile: Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe și Muzeul Florilor de mină. Vizitând acest muzeu, copiii au aflat informaţii preţioase legate de strămoşii rasei umane, strămoşii românilor și despre florile de mină.
După vizita muzeului, ne-am deplasat spre Fabrica de globulețe a lui Moş Crăciun de la Curtea de Argeş. La fabrică eram aşteptaţi de Crăciuniţa care avea să ne arate locul în care spiriduşii moşului transformau o bucată de sticlă într-un ornament spectaculos. Am văzut spiriduşii făcând din sticlă o lebădă, un ursuleţ, un clopoțel, un globuleţ simplu sau unul spiralat. Copiii au fost uimiţi de dibăcia spiriduşilor. După aceea,copiii au fost duşi în locul în care globuleţele erau personalizate cu un mesaj scurt, după ce acestea erau scufundate în diverse vopseluri şi sclipiciuri. Fiecare copil şi-a făcut câte un globuleţ personalizat, sau chiar mai multe.
Înfometați, am plecat spre Piteşti Mall unde am mâncat pe săturate. După puţin timp petrecut la mall, am vizitat Conacul Brătienilor (Vila Florica) din Ştefăneştii de Argeş, un loc vechi, dar foarte bine întreţinut. Când am intrat în conac, am primit de la o doamna drăguţă un fel de cipici pe care i-am pus peste încălţări, pentru a nu murdari covoarele moi din interior. Această vilă are două etaje. La primul etaj găsim o bibliotecă suspendată în care încă se mai găsesc câteva cărţi vechi, o terasă imensă, dar şi alte camere frumoase, în care nu găseai niciun fir de praf. La etajul doi găsim biroul lui Ion C.Brătianu, o cameră superbă, dar şi un balcon. După ce am terminat de vizitat Vila Florica, numită astfel după prima fiică a lui Ion C.Brătianu care a murit de pneumonie la frageda vârstă de 4 ani, ne-am urcat în autocar pentru a ne întoarce acasă, în Ploieşti.
Excursia a fost foarte interesantă, frumoasă dar şi bine organizată. La adresa cadrelor didactice avem doar cuvinte de laudă şi de mulţumire, deoarece acestea i-au ţinut pe copii în siguranţă, departe de orice pericol.
Copiii au fost foarte entuziasmaţi de cele văzute, aflate şi mulţumiţi de suvenirurile cumpărate din această excursie.
Mulțumim de asemena firmei de turism Itinera NOVA și domnului Cristian Ciuciureanu.

A consemnat pentru blogul școlii Ioana Petre -clasa a VIII -a  BIMG-20160103-WA0001 IMG-20160103-WA0002 IMG-20160103-WA0003 IMG-20160103-WA0004 IMG-20160103-WA0005 IMG-20160103-WA0006 IMG-20160103-WA0007 IMG-20160103-WA0008 IMG-20160103-WA0009 IMG-20160103-WA0010 IMG-20160103-WA0011 IMG-20160103-WA0012 IMG-20160103-WA0013 IMG-20160103-WA0014 IMG-20160103-WA0015 IMG-20160103-WA0016

Zilele Bassarabescu 2015 – ziua a cincea

Colaj-reviste_thumb.jpg„Zilele Bassarabecu” s-au încheiat cu lansarea celor două reviste „Studia” și „Anuarul creativ al elevilor”. Le mulțumim celor două doamne profesoare Chivulescu Elisabeta și Stan Miruna care au organizat acest eveniment. Vom reveni cu amănunte într-un nou articol.

Tot în această zi s-a desfășurat „Carnavalul eroilor din povești”. La această activitate au participat elevii claselor gimnaziale. Ei au făcut parada costumelor eroilor din povești și au colindat. Au fost invitați părinți și profesori.703001_588207967994420_1862746813_n 1060923_588207907994426_1409998722_n 1081433_588207341327816_1203127078_n 1085291_588208047994412_1038521921_n 1415652_588207834661100_1008547140_n 1472116_588208027994414_513600395_n 1472190_588207977994419_124660784_n 1476922_588208044661079_1471624321_n 1964517_588207157994501_1049537227_n 10151072_588207134661170_1746908558_n 10489044_588207167994500_906561489_n 10582744_588207904661093_319661526_n 10608826_588207974661086_678661227_n 12358279_588207101327840_1923962118_n 12366862_588207117994505_2059740941_n 12366887_588207204661163_1421613866_n 12366956_588207044661179_1914057536_n 12367015_588207257994491_127112237_n 12367056_588207317994485_1118244320_n 12367097_588207987994418_263234904_n 12380039_588208061327744_876262253_n 12380044_588207891327761_457408461_n 12380056_588207961327754_1151755821_n 12380106_588207367994480_1415272962_n 12380409_588207271327823_1421983922_n 12380470_588207981327752_1930322991_n 12380572_588207174661166_505079734_n 12380607_588207344661149_530464727_n 12380615_588207877994429_921182127_n 12380625_588207164661167_1069941599_n 12386720_588207374661146_1724701041_n 12386804_588207061327844_1050510937_n 12386810_588207251327825_692220725_n 12387726_588207774661106_758859191_n 12387792_588207871327763_1040022401_n 12387868_588207241327826_818050604_n 12387914_588207427994474_1073310333_n 12387962_588207281327822_422860250_n 12387994_588207414661142_1002114923_n 12388010_588207127994504_707268383_n 12388078_588207037994513_262677104_n 12388145_588207994661084_1842549514_n 12395119_588207224661161_1962816475_n 12395220_588207914661092_1500245203_n 12395255_588207821327768_431456406_n 12395319_588207214661162_1978596125_n 12395321_588207864661097_1450192410_n 12395375_588208004661083_550638869_n 12395425_588207404661143_865519197_n 12395472_588208054661078_1927756298_n 12395526_588207107994506_1746685378_n 12399089_588207207994496_1171740572_n 12399133_588207391327811_13604166_n 12399139_588207757994441_1436270005_n 12399177_588208001327750_784416691_n 12399189_588207377994479_275041091_n 12399217_588207407994476_1922359522_n

%d blogeri au apreciat asta: