Legis


descărcare

ANUL ȘCOLAR  2018-2019

 

transparenta salariala sept 2018

ROI Bassarabescu 2018 2019

RAPORT ANALIZA 2017-2018

PREZENTARE SCOALA

MISIUNE -VIZIUNE

ORAR PRIMAR 2018-2019

ORAR GIMNAZIU 2018-2019

LISTA PERSONAL SCOALA SEPT 2018

INVATATORI

DIRIGINTI

COMISII AN SCOLAR 2018-2019

RAEI 2017-2018

PLAN DE PAZA SCANAT

Cod_Etic_2018 IAB

ATRIBUTII CA

26. Magement de caz copil CES

25.Reglementarea accesului în şcoală

 

 •  Structura anului școlar 2017-2018

  Potrivit ordinului de ministru OMEN 3382_24.02.2017 , cursurile anului şcolar 2017-2018 încep luni, 11 septembrie și însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018) şi semestrul al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018).

  Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţă intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) şi vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.

  Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

 • Regulamentul de Organizare si Functionare al Scolii Gimnaziale I.A.Bassarabescu ROI 2017 2018 Bassarabescu – nou

 • Regulamentul de Organizare și Funcționare (Regulamentul de Ordine Interioară) al Școlii Gimnaziale I.A.Bassarabescu poate fi descărcat de aici rof-roi-2016-2017

 • ROFUIP (Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 5079/31.08.20165079-2016-rofuip-2016(Click pe link !)

 • Statutul elevilor – Ordinul 4742/10.08.2016 om_4742_10-08-2016-statut_elevi_2016 (Click pe link !)

 • Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016- Metodologie  de organizare a Programului național „Școala altfel” metodologie-scoala-altfel (Click pe link !)

 • Anexă – artibuțiile membrilor CA  atributii-ca-si-membrii

 • Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018. Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.
  Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru OMEN 4815_30_08_2017 Def, sunt următoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București (până la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora (până la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 – 31 octombrie). Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 – 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.
  Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie. În zilele de 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 – 27 iulie. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie – 3 august, MEN urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.
HCA 2016-2017
hotarari-ca

Metodologie examen definitivat 2017 clic aici

 

Metodologia de mobilitate a personalului didactic

Metodologie mobilitate pers_did 2017_2018OMENCS 5739_

Metodologie mobilitate personal didactic 2016

ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017—2018 OMEN 3556 din 29.03.2017
Detalii: http://legeaz.net/monitorul-oficial-231-2017/omen-3556-2017-metodologie-admitere-invatamant-dual-calificari-profesionaleOrdinul nr. 3792/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 3.556/2017 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în
învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform
Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în
învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale
de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul
școlar 2017-2018Site-uri oficiale OMEN 3792 din 26.04.2017
Ordinul nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018  OMEN 3793

Ordinul nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018  OMEN 3794

Etichete Technorati: ,,,
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: