PE ARIPILE CUNOAȘTERII – ediția a IV-a

rezultate clasa 5

rezultate clasa 6

rezultate clasa 7

rezultate clasa 8

Subiect 5

Subiect 6

Subiect 7

Subiect 8

grilarasp5.

grilarasp6

grilarasp7

grilarasp8

Reclame

I.A.B. ediția a II-a – subiecte și grile răspunsuri

grilaraspunsuriclasa5a

grilaraspunsuriclasa6a

grilaraspunsuriclasa7a

grilaraspunsuriclasa8a

Subiecte concurs IAB clasa a V a complet

Subiecte concurs IAB clasa a VI a complet

Subiecte concurs IAB clasa a VII a complet

Subiecte concurs IAB clasa a VIII a complet

Rezultatele concursului ” Pe aripile cunoașterii”

Rezultate concurs:  rezultateconcurs

Subiecte:

Subiect 5verificatdeprintat

Subiect 6verificatdeprintat

Subiect 7deprintat

Subiect 8deprintat

Grilele:

grilarasp5

grilarasp6

grilarasp7

grilarasp8

Rezultatele concursului „Călătorie în ținutul cunoașterii”

Pentru a vizualiza rezultatele concursului „Călătorie în ținutul cunoașterii” clic pe link-ul următor Rezultate concurs

Bareme de corectare le puteți descărca de aici bareme

„PE ARIPILE CUNOAȘTERII”

Vă invităm să participați cu clasele a V-a, a VI-a ,a VII-a și a-VIII-a

LA  CONCURSUL JUDEṬEAN  DE CULTURǍ GENERALǍ

CU PARTICIPARE DIRECTĂ

 „PE ARIPILE CUNOAȘTERII”

 

EDIṬIA a-II-a

An şcolar 2016-2017

Concursul a fost trimis la I.S.J.PH. pentru a fi înscris ȋn lista activităţilor extracurrriculare aprobate de M.E.C.T.S ṣi a fost aprobat în CAEJ la poziția 95.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS „ PE ARIPILE CUNOAŞTERII ”

• Fiecare şcoală gimnazială poate participa cu maximum 16 elevi(câte 4 pentru fiecare clasă :a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a).
• Conţinuturile respectă programa şcolară şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
• Programa subiectelor pentru concurs cuprinde materia de pe primul semestru şi cel de al doilea pana la data de 1 aprilie, la disciplinele: limba şi literatura romană(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), biologie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), fizica(cls a-VI-a si a-VII-a ), chimie(clasa a-VII-a), matematică(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), istorie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), geografie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a) .
• Nr. de întrebări: 20. Totalul punctelor este de 100, din care 10 puncte se acordă din oficiu, iar restul 90 se împarte în mod egal la numărul subiectelor    ( 90: 20 = 4,5 puncte). Clasamentul concursului este: locul I=100 puncte, locul al II-lea=95,5 puncte, locul al III-lea=91 puncte, menţiune=86,5 puncte.
• Timp de desfăşurare: 90 minute.
• Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” – Ploieşti.
• Tipul testării:19 întrebări grilă, din toate disciplinele de mai sus, cu patru variante de răspuns la care un singur răspuns este corect , o întrebare cu răspuns deschis care, nefiind item de tip grilă, se va rezolva în spaţiul rezervat special pe fişa de concurs. Acesta va fi corectat ţinându-se cont de originalitate, creativitate, modul de respectare a normelor ortografice şi de punctuaţie, de aspectul scrisului şi de criteriile şi baremele de corectare stabilite de comisie.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a fişei (numele, clasa, şcoala gimnazială ) face imposibilă corectarea şi duce la punctarea foii respective cu doar cele 10 puncte din oficiu.
• În cazul unui item formulat greşit (erori tipografice, de tehnoredactare sau alt tip de erori) se va acorda punctaj maxim la acest item tuturor participanţilor.
• La un grup de 10 elevi dintr-o şcoală e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la supraveghere sau corectare.
• La desfăşurarea probei de concurs elevii participanţi vor fi aşezaţi individual în bancă, sau, dacă spaţiul nu permite, în aceeaşi bancă vor fi aşezaţi elevi din clase diferite.
• Toţi participanţii primesc diplome de participare (cadre şi elevi).
• Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi pe blogul şcolii organizatoare.
• Subiectele de concurs vor aborda următoarele domenii: limba si literatura romană, biologie, fizică , chimie, matematică, istorie, geografie ;
• Corectarea grilelor se va face în ziua concursului.
• Se vor acorda diplome speciale pentru locurile I, II, III şi menţiuni .
• Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
• Nu se percepe taxă de participare.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Sâmbată , 6 mai 2017
-8,30-9- sosirea asistenților
-primirea elevilor în săli între 9-9,30
-desfășurarea concursului 10-11.30
-12.00-16.00 evaluarea lucrărilor

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 21 martie 2016 – 14 aprilie 2017

NOTĂ:
Listele cu elevii participanţi, se primesc pânǎ pe 14 aprilie 2017 sub forma tabelului de mai jos, prin e-mail la urmǎtoarea adresa: georgiana.canache@gmail.com .

Persoane de contact:
Prof.Canache Georgiana 0726352876
Prof.Matei Andreea 0740085148
prof. Ilina Virginia 0735153601

Protocolul de colaborare se aduce în ziua concursului, semnat și ștampilat în 2 exemplare.

ECHIPA DE PROIECT:

Coordonator: Prof.Canache Georgiana si Prof.Matei Andreea

Organizatori:
prof. Matei Andreea
prof. Ilina Virginia
prof. Manta Nicoleta
prof. Georgescu Angelica
prof. Canache Georgiana

DIRECTOR:
prof . Manta Nicoleta

 Fișa de înscriere o puteți descărca de aici FISA INSCRIERE

Acordul de parteneriat îl puteți descărca de aici ACORD PARTENERIAT

“I.A.B.-INTELIGENŢĂ-ABILITATE-BENEFICIU”

AVă invităm să participați cu clasele a V-a, a VI-a și a VII-a şi a VIII-a
LA CONCURSUL JUDEṬEAN DE CULTURĂ GENERALĂ
CU PARTICIPARE DIRECTĂ

“I.A.B.-INTELIGENŢĂ-ABILITATE-BENEFICIU”

PRIMA EDIṬIE

An şcolar 2016-2017

Concursul a fost trimis la I.S.J.PH. pentru a fi înscris ȋn lista activităţilor extracurrriculare aprobate de M.E.C.T.S ṣi a fost aprobat în CAEJ la poziția 90.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

CONCURS  „ I.A.B.-Inteligenţă-Abilitate-Beneficiu”

• Fiecare şcoală gimnazială poate participa cu maximum 16 elevi (câte 4 pentru fiecare clasă :a-V- a,a-VI-a,a-VII-a, a VIII-a).
• Conţinuturile respectă programa şcolară şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
• Programa subiectelor pentru concurs cuprinde materia de pe primul semestru şi cel de al doilea pana la data de 20 mai, la disciplinele: limba şi literatura romană, matematică .
• Nr. de întrebări: 20. Totalul punctelor este de 100, din care 10 puncte se acordă din oficiu, iar restul 90 se împarte în mod egal la numărul subiectelor ( 90: 20 = 4,5 puncte). Clasamentul concursului este: locul I=100 puncte, locul al II-lea=95,5 puncte, locul al III-lea=91 puncte, menţiune=86,5 puncte.
• Timp de desfăşurare: 90 minute.
• Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” – Ploieşti.
• Tipul testării: 19 întrebări grilă cu patru variante de răspuns la care un singur răspuns este corect , o întrebare cu răspuns deschis care, nefiind item de tip grilă, se va rezolva în spaţiul rezervat special pe fişa de concurs. Acesta va fi corectat ţinându-se cont de originalitate, creativitate, modul de respectare a normelor ortografice şi de punctuaţie, de aspectul scrisului şi de criteriile şi baremele de corectare stabilite de comisie.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a fişei (numele, clasa, şcoala gimnazială ) face imposibilă corectarea şi duce la punctarea foii respective cu doar cele 10 puncte din oficiu.
• În cazul unui item formulat greşit (erori tipografice, de tehnoredactare sau alt tip de erori) se va acorda punctaj maxim la acest item tuturor participanţilor.
• La un grup de 10 elevi dintr-o şcoală e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la supraveghere sau corectare.
• La desfăşurarea probei de concurs elevii participanţi vor fi aşezaţi individual în bancă, sau, dacă spaţiul nu permite, în aceeaşi bancă vor fi aşezaţi elevi din clase diferite.
• Toţi participanţii primesc diplome de participare (cadre şi elevi).
• Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi pe blogul şcolii organizatoare.
• Subiectele de concurs vor aborda următoarele domenii: limba si literatura romană, matematică ;
• Corectarea grilelor se va face în ziua concursului.
• Se vor acorda diplome speciale pentru locurile I, II, III şi menţiuni .
• Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
• Nu se percepe taxă de participare.

Coordonatori : Matei Andreea Claudia                                      Director,
Canache Georgiana Anamaria                                                     prof. Manta Nicoleta

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Sâmbată , 20 mai 2017
-8,30-9,00- sosirea asistenților
-primirea elevilor în săli între 9-9,30
-desfășurarea concursului 10-11.30
-12.00-16.00 evaluarea lucrărilor

PERIOADA DE INSCRIERE: 21 martie 2016 – 15 mai 2017

NOTĂ:
Listele cu elevii participanţi, se primesc până pe 15 mai 2017 sub forma tabelului de mai jos, prin e-mail la următoarea adresa: andreeaclaudiamatei@gmail.com, georgiana.canache@gmail.com

Persoane de contact:
Prof.Canache Georgiana Anamaria 0726352876
prof. Matei Andreea Claudia 0740085148

Protocolul de colaborare se aduce în ziua concursului, semnat și ștampilat în 2 exemplare.

ECHIPA DE PROIECT:

Coordonatori: Prof. Matei Andreea Claudia, Prof. Canache Georgiana Anamaria

Organizatori:
prof. Matei Andreea Claudia
prof. Ilina Virginia
prof. Canache Georgiana Anamaria
prof. Stan Miruna

FIȘĂ DE ĂNSCRIERE O PUTEȚI DESCĂRCA DE AICI Fisa de inscriere

ACORDUL DE PARTENERIAT ÎL PUTEȚI DESCĂCA DE AICI Acord de parteneriat

Concursul județean “Călătorie în ținutul cunoașterii ”

La Şcoala Gimnazială “I.A.Bassarabescu” din Ploieşti, se desfăşoară în data de 1 aprilie 2017, Concursul de cultură generală “Călătorie în ţinutul cunoaşterii”, ediţia a III-a. Acesta face parte din CAEJ pe 2017, poziţia 91 şi se adresează elevilor din clasele II-IV.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS „ CĂLĂTORIE ÎN ŢINUTUL CUNOAŞTERII ”

1.04.2017

 • Fiecare învăţător poate participa cu maximum 4 elevi.
 • Conţinuturile respectă programa şcolară-curriculum extins şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
 • Numărul de întrebări: 24. Totalul punctelor este de 100, din care 10 puncte se acordă din oficiu, iar fiecare item rezolvat corect primeşte 3,75 puncte . Timp de desfăşurare: 60 minute.
 • Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” – Ploieşti.
 • Tipul testării: 24 întrebări grilă cu patru variante de răspuns, dintre care unul este corect.
 • Toate subiectele sunt obligatorii. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a fişei (numele, clasa, profesorul îndrumător) face imposibilă corectarea şi duce la punctarea foii respective cu doar cele 10 puncte din oficiu.
 • În cazul unui item formulat greşit (erori tipografice, de tehnoredactare sau alt tip de erori) se va acorda punctaj maxim la acest item tuturor participanţilor.
 • La un grup de 10 elevi dintr-o şcoală, e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la supraveghere sau corectare.
 • La desfăşurarea probei de concurs, elevii participanţi vor fi aşezaţi individual în bancă, sau, dacă spaţiul nu permite, în aceeaşi bancă vor fi aşezaţi elevi din clase diferite.

Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi pe blogul şcolii organizatoare.

 • Subiectele de concurs vor aborda următoarele domenii: literatură, ştiinţe, matematică, istorie, geografie, educaţie civică, religie, sport, arte;
 • Corectarea grilelor se va face în ziua concursului.
 • Se vor acorda diplome speciale pentru locurile I, II, III şi menţiuni .
 • Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
 • Nu se percepe taxă de participare.

NOTĂ

Listele cu elevii participanţi şi subiecte propuse se primesc în perioada 27 februarie 2017-17 martie 2017, sub forma tabelului de mai jos (Fişa de înscriere) în format word, prin e-mail la următoarea adresă: concursbassarabescu@yahoo.ro

Acordurile de parteneriat se aduc în ziua concursului, în două exemplare.

Concursul se va desfăşura în data de 1. 04.2017, între orele       10.00-11.00.

Elevii vor intra în şcoală începând cu ora 9.30 până la 9.45 şi nu vor părăsi sala de clasă până la ora 11.

Profesorii asistenţi sunt aşteptaţi la ora 9.00, iar profesorii evaluatori la 11.30.

Vă rugăm să nu trimiteţi copii peste numărul celor înscrişi!

Persoane de contact:

Prof. Găvenea Nicoleta – tel. 0726462061

Prof. Vagneti Alina – tel. 0720619114

Prof. Stroe Amalia – tel. 0743506029

Vă aşteptăm cu drag!

De aici puteți descărca fișa de înscriere Fișă de inscriere

De aici puteți descărca acordul de parteneriatAcord de parteneriat

%d blogeri au apreciat asta: