PE ARIPILE CUNOAȘTERII – ediția a IV-a

rezultate clasa 5

rezultate clasa 6

rezultate clasa 7

rezultate clasa 8

Subiect 5

Subiect 6

Subiect 7

Subiect 8

grilarasp5.

grilarasp6

grilarasp7

grilarasp8

Reclame

Repartizare săli – PE ARIPILE CUNOAȘTERII

Pentru a vizualiza repartizarea elevilor în săli –  clik pe următorul link

repartizaresali

Rezultatele concursului ” Pe aripile cunoașterii”

Rezultate concurs:  rezultateconcurs

Subiecte:

Subiect 5verificatdeprintat

Subiect 6verificatdeprintat

Subiect 7deprintat

Subiect 8deprintat

Grilele:

grilarasp5

grilarasp6

grilarasp7

grilarasp8

„PE ARIPILE CUNOAȘTERII”

Vă invităm să participați cu clasele a V-a, a VI-a ,a VII-a și a-VIII-a

LA  CONCURSUL JUDEṬEAN  DE CULTURǍ GENERALǍ

CU PARTICIPARE DIRECTĂ

 „PE ARIPILE CUNOAȘTERII”

 

EDIṬIA a-II-a

An şcolar 2016-2017

Concursul a fost trimis la I.S.J.PH. pentru a fi înscris ȋn lista activităţilor extracurrriculare aprobate de M.E.C.T.S ṣi a fost aprobat în CAEJ la poziția 95.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURS „ PE ARIPILE CUNOAŞTERII ”

• Fiecare şcoală gimnazială poate participa cu maximum 16 elevi(câte 4 pentru fiecare clasă :a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a).
• Conţinuturile respectă programa şcolară şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
• Programa subiectelor pentru concurs cuprinde materia de pe primul semestru şi cel de al doilea pana la data de 1 aprilie, la disciplinele: limba şi literatura romană(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), biologie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), fizica(cls a-VI-a si a-VII-a ), chimie(clasa a-VII-a), matematică(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), istorie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a), geografie(a-V- a, a-VI-a,a-VII-a, a-VIII-a) .
• Nr. de întrebări: 20. Totalul punctelor este de 100, din care 10 puncte se acordă din oficiu, iar restul 90 se împarte în mod egal la numărul subiectelor    ( 90: 20 = 4,5 puncte). Clasamentul concursului este: locul I=100 puncte, locul al II-lea=95,5 puncte, locul al III-lea=91 puncte, menţiune=86,5 puncte.
• Timp de desfăşurare: 90 minute.
• Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială “I. A. Bassarabescu” – Ploieşti.
• Tipul testării:19 întrebări grilă, din toate disciplinele de mai sus, cu patru variante de răspuns la care un singur răspuns este corect , o întrebare cu răspuns deschis care, nefiind item de tip grilă, se va rezolva în spaţiul rezervat special pe fişa de concurs. Acesta va fi corectat ţinându-se cont de originalitate, creativitate, modul de respectare a normelor ortografice şi de punctuaţie, de aspectul scrisului şi de criteriile şi baremele de corectare stabilite de comisie.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Necompletarea sau completarea necorespunzătoare a fişei (numele, clasa, şcoala gimnazială ) face imposibilă corectarea şi duce la punctarea foii respective cu doar cele 10 puncte din oficiu.
• În cazul unui item formulat greşit (erori tipografice, de tehnoredactare sau alt tip de erori) se va acorda punctaj maxim la acest item tuturor participanţilor.
• La un grup de 10 elevi dintr-o şcoală e necesar un cadru didactic însoţitor care va participa la supraveghere sau corectare.
• La desfăşurarea probei de concurs elevii participanţi vor fi aşezaţi individual în bancă, sau, dacă spaţiul nu permite, în aceeaşi bancă vor fi aşezaţi elevi din clase diferite.
• Toţi participanţii primesc diplome de participare (cadre şi elevi).
• Rezultatele vor fi afişate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi pe blogul şcolii organizatoare.
• Subiectele de concurs vor aborda următoarele domenii: limba si literatura romană, biologie, fizică , chimie, matematică, istorie, geografie ;
• Corectarea grilelor se va face în ziua concursului.
• Se vor acorda diplome speciale pentru locurile I, II, III şi menţiuni .
• Nu se vor acorda premii în bani. Nu se admit contestaţii.
• Nu se percepe taxă de participare.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: Sâmbată , 6 mai 2017
-8,30-9- sosirea asistenților
-primirea elevilor în săli între 9-9,30
-desfășurarea concursului 10-11.30
-12.00-16.00 evaluarea lucrărilor

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 21 martie 2016 – 14 aprilie 2017

NOTĂ:
Listele cu elevii participanţi, se primesc pânǎ pe 14 aprilie 2017 sub forma tabelului de mai jos, prin e-mail la urmǎtoarea adresa: georgiana.canache@gmail.com .

Persoane de contact:
Prof.Canache Georgiana 0726352876
Prof.Matei Andreea 0740085148
prof. Ilina Virginia 0735153601

Protocolul de colaborare se aduce în ziua concursului, semnat și ștampilat în 2 exemplare.

ECHIPA DE PROIECT:

Coordonator: Prof.Canache Georgiana si Prof.Matei Andreea

Organizatori:
prof. Matei Andreea
prof. Ilina Virginia
prof. Manta Nicoleta
prof. Georgescu Angelica
prof. Canache Georgiana

DIRECTOR:
prof . Manta Nicoleta

 Fișa de înscriere o puteți descărca de aici FISA INSCRIERE

Acordul de parteneriat îl puteți descărca de aici ACORD PARTENERIAT

%d blogeri au apreciat asta: